James Edson White, c. 1870 | Ellen G. White Estate