James White tintypes, c. 1872 - original | Ellen G. White Estate

James White tintypes, c. 1872 - original

Media

Vertical Tabs