James White tintypes, c. 1872 | Ellen G. White Estate

James White tintypes, c. 1872

Media

Vertical Tabs