James White tintypes early c. 1859 | Ellen G. White Estate

James White tintypes early c. 1859

Media

Vertical Tabs